Linki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

http://www.agh.edu.pl/

Wydział Energetyki i Paliw

http://www.agh.edu.pl/wydzial-energetyki-i-paliw/

Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

http://galaxy.agh.edu.pl/~kchemgor/