Projekty


Realizacja Grantów Rektorskich

2021

1) „Fotodegradacja mikrozanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego w ściekach z zastosowaniem promieniowania UV-C oraz katalizatorów tlenkowych i funkcjonalizowanych nośników węglowych”
2) „Wykrywanie i identyfikacja mikroplastiku z rejonów ciągów komunikacyjnych”

2020

1) „Opracowanie metodyki oznaczania wybranych mikrozanieczyszczeń w ściekach – ocena efektywności ich usuwania”

2019

1) „Różne zastosowanie tlenków tytanu do poprawy efektywności usuwania wybranych ksenobiotyków w procesie fotolizy”
2) „Analiza składu chemicznego pyłów zawieszonych pobranych z terenów przemysłowych Krakowa”

2018

1) „Budowa stanowiska badawczo- dydaktycznego do pomiaru osadzania się zanieczyszczeń pyłowych na panelach fotowoltaicznych”
2) „Zaawansowane techniki oczyszczania ścieków- ozonowanie i procesy katalityczne”

2015

1) „Analiza zawartości rtęci w powietrzu i w aerozolach atmosferycznych”
2) „Otrzymywanie węgli aktywnych oraz nanokompozytów węglowych oraz ich zastosowanie do usuwania pozostałości farmaceutyków z roztworów wodnych”

2014

1) „Pomiar stężenia rtęci w powietrzu atmosferycznym przy zastosowaniu pułapek na bazie nanocząstek złota”
2)„Porównanie i ocena właściwości sorpcyjnych karboniatów wykonanych
z odpadów pochodzenia organicznego”

2013

1) „Budowa stanowiska laboratoryjnego do otrzymywania modyfikowanych węgli aktywnych z odpadów organicznych”
2)„Otrzymywanie i zastosowanie sorbentów z odpadów organicznych”

2012

1) „Badanie sorpcji wybranych związków organicznych na materiałach pochodzenia organicznego i nieorganicznego”