Nasza misja

  • redox-logorozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych, szczególnie tych związanych z pracą badawczo – naukową w zakresie chemii środowiska, występowania i przemian zanieczyszczeń w środowisku oraz wykorzystania metod instrumentalnych w analityce środowiskowej;
  • rozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych i zagranicznych oraz innymi organizacjami;
  • wspieranie, upowszechnianie oraz promocja w środowisku uczelnianym oraz globalnym prac naukowych i projektów badawczych, których autorami będą członkowie Koła;

Koło Naukowe „RedoX” działa na Akademii Górniczo – Hutniczej od 2011 roku.

Koło działa przy Katedrze Chemii Węgla i Nauk o Środowisku.

W skład Koła wchodzą studenci z Wydziału Energetyki i Paliw .

Opiekunem Koła KN RedoX jest dr inż. hab. Katarzyna Styszko