Kontakt

redox@student.agh.edu.pl

Przewodnicząca KN RedoX
mgr inż. Jagoda Worek
jworek@agh.edu.pl

Opiekun KN RedoX
dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH   
styszko@agh.edu.pl

Opiekunowie pomocniczy KN RedoX
mgr inż. Justyna Durak
judurak@agh.edu.pl
dr inż. Alicja Skiba
alicja.skiba@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Przemysław Furman
przemyslaw.furman@fis.agh.edu.pl